Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 16:25, số lượt xem: 192

Hết Tết con đi, thoáng não nề
Thương con ngàn dặm mấy sơn khê
Lương y, luyện giỏi ngời danh nghiệp
Từ mẫu, rèn chăm rạng đức nghề
Bể học bơi tài về bến giác
Sông đời chèo giỏi vượt bờ mê
Nghe con, vững bước trường đời nhé
Bái Tổ, vinh quy, mẹ đợi, tề!

24/02/2018