Thay đời mẹ đón những sinh linh,
Đến với trần gian, đến với mình.
Khi hĩm ai chà trông ngộ ngộ,
Lúc cu ái chạ ngó xinh xinh.
Đầu làng mấy ả khóc ầm ĩ,
Cuối xóm bao chàng đạp rối tinh.
Mấy chục năm trời không kể xiết,
Công lao của mẹ, thật ân tình.

27/02/2019