Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2018 14:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 30/11/2018 15:49, số lượt xem: 263

Công danh một chút lấy mùi hương,
Cho cõi trăm năm đỡ chán chường.
Không lớn tài hèn e mỏi gối,
Chẳng to sức mọn sợ ê xương.
Sáng trà đủng đỉnh tâm vừa tỉnh,
Chiều rượu lai rai mặt đủ hường.
Vợ bảo như anh là sướng nhất,
Thế thôi, cuộc thế biết đâu lường.

30/11/2018