Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2020 14:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 21/05/2020 14:55, số lượt xem: 149

Vừa tối hôm qua cháu tới thăm,
Sáng nay cô bỏ cõi trăm năm.
Bờ mê vẫn ngẫm không là mãi,
Bến giác nào hay đã vội nhằm.
Cõi tạm nơi này bao luyến tiếc,
Niết bàn chốn ấy mấy xa xăm.
Vô thường hiện hữu trong trời đất,
Mà vẫn đau thương xé ruột tằm.

20/5/2020