15.00
Đăng ngày 21/02/2018 09:13, số lượt xem: 313

Thơ Xuân tặng bạn, cố nhân à
Chúc tụng chi nhiều khách sáo ra
Vẫn biết tình thân thời còn trẻ
Nên hay nhung nhớ buổi đương già
Tầng mây chốn ấy bình yên, bạn
Cánh nhạn nơi này thoải mái, ta
Khắc khoải trùng kêu đêm khó ngủ
Nơi xa bạn hữu biết không nà?

20/02/2018