Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2018 08:56, số lượt xem: 209

Bạn bè từ thưở rèo tru
Lớn lên xa tít mịt mù đẩu đâu
Tưởng như cho đến bạc đầu
Long răng xuống lỗ vẫn sầu biệt ly.

Ai ngờ phây-búc ấy chi
Cho tui gặp bạn dễ nhi...sang nhà
Cấy thời cùng xóm ấy nà
Chó thì quen hết sủa ma mô mồ.

Cho dù bạn ở lô mô
Nhấp chuột một cấy là vô gặp liền
Bao năm thương nhớ bạn hiền
Vô phây chộ mặt sướng điên cả ngài.

Ai rằng phây ảo mặc ai
Bạn tui mặt mũi tóc tai rành rành
Khi xưa thì nghịch như ranh
Bây giờ lớn tuổi cũng lành, phải thôi.

Phây nhắc sinh nhật bạn rồi
Ghép vần lục bát lấy đôi ba dòng
Đã đều già cả chỉ mong:
Bạn sống vui-khoẻ là lòng tui vui.

12/8/2018