Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2021 15:32, số lượt xem: 103

Bạn cũ phương trời tít tắp
Gặp nhau đâu nghĩ dễ đâu
Sáng nay duyên lành hội ngộ
Nha Trang nhà bạn một chầu!

Rượu, trà hai người đối ẩm
Nghĩa tình theo chén đầy vơi
Cấp ba trường làng dạo ấy
Cùng nhau ôn lại một thời…

Lớp học tranh tre nứa lá
Học trò sáu xã loanh quanh
Mấy chục năm rồi xa ngái
Chuyện như chuyện vửa mới toanh.

Rồi bạn vào Nam lập nghiệp
Còn tôi ra Bắc kiếm ăn
Không nói thì ai cũng vậy
Một thời tuổi trẻ khó khăn.

Mừng bạn sắp bà, vẫn trẻ
Tôi gần lên lão, chưa già
Hẹn Hội khoá về bạn nhé
Ba lăm năm chẵn, quê nhà!

(Ghi lại làm kỷ niệm, Nha Trang 2/1/2021)