Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2018 22:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 14/06/2018 11:23, số lượt xem: 204

Đã biết chắc rằng bạn ghé chơi,
Nhưng nay gặp bữa bận tơi bời.
Ly trà nghĩa nặng không hề tiếp,
Chén rượu tình thâm chẳng thể mời.
Buồn ngước tầng mây lòng ảo não,
Thương nhìn cánh nhạn dạ chơi vơi.
Thôi đành bạn nhé, lần sau nhé,
Mà vẫn nao nao tiếc quá trời!

12/6/2018