Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 07:53, số lượt xem: 283

Quê chắc bây giờ đã tiếng ve,
Sao đây chưa thấy phượng khoe hè?
Đêm qua gió bấc mưa dầm lạnh,
Sáng dậy trời u nắng nhợt se.
Nhớ đến dạt dào hương ruộng lúa,
Mong về xào xạc tiếng bờ tre.
Mắt nhìn phía ấy xa mù tắp,
Cảnh cũ người xưa vẫn đấy hè?

05/5/2018