Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2017 06:09, số lượt xem: 251

Năm mươi gõ cửa thật rồi à?
Chẳng nhẽ ta già quá vậy a?
Sờ tóc, tóc đương xanh, đấy ạ
Nắn chân, chân vẫn tốt, đây mà
Thùm thùm, rượu chiến ngày đôi bữa
Ực ực, bia tu nhát cả ca
Lên lão mà như không phải lão
Ơn trời, phúc đức quá à nha!

Ơn trời, phúc đức quá à nha!
Quái lạ, năm mươi, lại chửa già?
Gà luộc nguyên con, xong phút mốt
Bánh chưng cả chiếc, gọn giây ba
Đặt lưng là ngáy, say như cún
Cất tiếng lại vang, khoẻ tựa gà
Cũng bởi trời cho nên được vậy
Chứ còn tài giỏi có chi mà!

Chứ còn tài giỏi có chi mà!
Đôi cái năm mươi chắc quá ta
Thường nghĩ, tầm này chân mỏi chứ
Hay ngờ, tuổi ấy gối chùn nha
Dẻo dai, quái thế, như còn trẻ
Bền bỉ, kinh chưa, kiểu chửa già
Mừng tuổi năm mươi ta đắc lão
Mà không, chưa lão, tuyệt à ha!

07/12/2017