Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2019 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 21/09/2019 16:22, số lượt xem: 249

Dạ vâng, thưa cụ, cái lò tôn,
Mưa gõ binh bong, nghĩ cũng ồn.
Mà luống bà chăm thì tốt luống,
Là bồn ông xới lại xanh bồn.
Già gìn tuổi hạc già buông lái,
Trẻ cậy sức trai trẻ lẹo chồn.
Đã yếu xin ai đừng cố sức,
Chết thôi thiên hạ cứ nưng đồn.

20/9/2019
Nhân bài hoạ của cụ Tộc trưởng