Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2019 10:58, số lượt xem: 170

Tất niên Đông Mỹ nhắn bà con,
Tháng chạp, mồng mười, nhớ ghé, còn:
Nâng chén mà hay tình xóm đượm,
Cạn ly cho biết rượu quê ngon.
Ly hương suốt tháng lòng luôn nhắc,
Lưu bạt quanh năm nghĩa mãi tròn.
Ai có cội nguồn hay gốc gác,
Nơi đây nhớ nhé các bà con!

Mồng một, tháng chạp, năm Kỷ Hợi
26/12/2019