Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2020 14:20, số lượt xem: 66

Tạm biệt nơi đây tạm biệt về,
Biển xanh, cát trắng, thoả niềm mê.
Thoả lòng mong mỏi mừng vô kể,
Thoả chí bình sinh khoái mọi bề.
Tạm biệt nhưng rồi yêu quý mãi,
Chia xa vẫn cứ nhớ thương ghê.
Hẹn lần sau nhé, lần sau nhé,
Phú Quốc, chia xa, tạm biệt về!

28/5/2020