Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2017 22:14, số lượt xem: 327

Tôi lên chùa, Phật đi vắng từ lâu
Chỉ gặp tượng, ngồi im lìm, chẳng nói
Thắp nén nhang, rất lòng thành, tôi hỏi:
Nam mô Ngài, sao để hết sân si?

Tôi lên chùa, tìm xa lánh mạn nghi
Bởi tôi hiểu, nơi đây là cõi tịnh
Tôi lên chùa, lại về nơi cực thịnh
Bởi chùa chiền, là cung điện nguy nga

Tôi lên chùa, chiêm bái cảnh xa hoa
Đặng học cách, làm thế nào thoát khổ
“Bát chánh đạo”, có phải xưa, Phật tổ
Dạy ta cùng “tứ diệu đế”, chân tu?