Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2020 08:30, số lượt xem: 103

Tài không đợi tuổi phải không ai,
Mới chỉ ba lăm, thật đã, tài!
Nhà cửa khang trang, khen nức tiếng,
Trong ngoài sạch sẽ, chấm nhiều like.
Rỉnh rang tiền bạc, tha hồ sắm,
Đầy đủ tiện nghi, thoải mái xài.
Chẳng chốn quan trường nhưng lại phất,
Mới là tài giỏi phải không ai?

11/4/2020