Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2019 19:16, số lượt xem: 231

Điệp khúc, trời ơi, vẫn một điều:
Không về đừng trách nhé em yêu.
Quà đành khất lại thương thương lắm,
Hôn gửi qua mail nhớ nhớ nhiều.
Kết tóc thường mong luôn vợ cạnh,
Xe duyên những tưởng mãi chồng chiều.
Không không cách trở người đôi ngả,
Thi thoảng cuối tuần, chỉ bấy nhiêu.

14/10/2019