Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2017 22:58, số lượt xem: 359

Thưở xưa ấy, giời yêu người yêu ấy
Người yêu giời, chỉ thích áo vàng giăng
Giời đương yêu, giời hứa với nàng rằng
Gom tất cả nắng vàng giời khâu áo.

Giời đang hạ, nắng đang vàng, gom ráo
Nắng nhạt màu nên hạ hết, sang thu
Thương người yêu, giời dọn hết mây mù
Giời sạch sẽ, giời cao xanh lồng lộng.

Giời đang xanh, cây đang xanh, giời bỗng
Biến lá xanh ra sắc úa, lá vàng
Cho không gian đồng điệu với áo nàng
Rồi sai gió, rải vàng ra khắp nẻo.

Giời lại sai lũ trẻ con múa dẻo
Vào đêm rằm vui với chị Hằng Nga
Khắp năm châu vàng rực ánh giăng ngà
Cứ mỗi độ, đêm Trung thu lại thấy.