Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2020 15:31, số lượt xem: 93

Trái trái sầu riêng chín gọi mời,
Tao nhân, mặc khách đến cùng xơi.
Hương thơm góp nhặt từ tinh tú,
Vị ngậy chắt chiu tự đất trời.
Bạn bảo: trên nhà trồng lắm lắm,
Còn khoe: tới vụ bán nơi nơi.
Bao giờ đến đận an nhàn nhỉ,
Sẽ đến Tây Nguyên nếm đã đời!

11/4/2020