Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:32, số lượt xem: 161

Yên nạ, chờ xem, tưởng thế nào,
Hoá ra sóng chỉ thế thôi sao?
Từ xa hùng hổ phi điên dại,
Đến tận mơn man chạm ngọt ngào.
Rồi xỉu, rồi thôi, rồi lẳng lặng,
Lại chuồn, lại tới, lại lao xao.
Khổ thân bờ đợi nghìn năm tuổi,
Gặp sóng nghìn năm tưởng thế nào?

04/7/2018