24.00
Đăng ngày 11/01/2020 18:14, số lượt xem: 129

Sáng hạ, chiều giông giữa lạnh đông,
Xem ra thời tiết cũng là ngông.
Chẳng còn xuân hạ thu đông rõ,
Lại diễu nắng oi gió rét lồng.
Thời tiết xưa rày hay đỏng đảnh,
Bốn mùa vẫn biệt chẳng lông bông.
Đúng là sự lạ, hôm nay lạ,
Sáng hạ, chiều giông giữa lạnh đông.

11/01/2020