Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2018 16:39, số lượt xem: 279

Sáng dậy trên cành một đoá mai,
Mơ màng dụi mắt tưởng nhìn sai?
Đông về chưa được trăm ngày lạnh,
Xuân tới còn hơn một tháng dài.
Chẳng lẽ Nô En kề cận đến,
Nên là Đức Chúa xuống đây cài?
Gọi thêm bà nó ra cùng ngắm,
Rồi chụp đăng phây hỏi mọi ngài?

16/12/2018