Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2020 21:17, số lượt xem: 227

Sàng sẩy là em cũng đảm đang,
Ngày xưa có tiếng ở trong làng.
Mười ba mẹ bảo chưa quen lắc,
Mười bảy cha khen đã thạo sàng.
Mẹ bảo lớn lên làm hàng xáo,
Cha rằng con nó bút nghiên đang.
Rồi thì từ đó anh không gặp,
Chỉ biết tình ta đã lỡ làng.

28/4/2020