Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2017 07:16, số lượt xem: 282

Ta buồn lấy rượu giải khuây
Rượu buồn rượu lấy ta đây làm mồi
Rượu, ta trời nặn một đôi
Tối ngày quấn quýt, say rồi lại say.