Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2022 14:10, số lượt xem: 94

Rượu uống bằng ly nhỏ
Tình đo bằng tháng năm
Ly uống rồi, lại rót
Tình mãi còn xa xăm…

Tôi say rồi tôi tỉnh
Tôi tỉnh rồi tôi say
Em từ phút chia tay
Em cho thành dĩ vãng.

Tôi từ phút chia tay
Dám nào đâu quên lãng?
Ly uống rồi, lại rót
Tình mãi còn xa xăm…

Rượu uống bằng ly nhỏ
Tình đo bằng tháng năm.

15/11/2022