Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2017 19:57, số lượt xem: 214

Bờ tre vẳng tiếng à ơi
Là câu lục bát ngàn đời xót thương.

Thân cò lặn lội gió sương
Là cha, là mẹ, quê hương khổ nghèo.

Tre già vít ngọn trăng treo
Giếng làng khô cháy gieo neo kiếp người.

Chúng tôi ra tỉnh ngậm cười
Dấu nhèm chân lấm cố tươi mặt hề.

Gian nan một cõi đi về
Triền đê vẫn một lời thề xa xưa.