Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2021 09:37, số lượt xem: 140

Quê hương chốn ấy cõi đi về,
Ấm áp tình làng, nghĩa xóm, quê:
-Nhắc đến là thương lòng khắc khoải,
-Nghĩ về lại nhớ dạ đê mê.
Bờ tre, gốc mít, hàng cau nớ,
Cô bác, họ hàng, đọi nác tê.
Cứ tưởng như là đang trước mắt,
Mong qua cô-vít để đi về.

20/5/2021