Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2019 15:47, số lượt xem: 143

Bầu trời ngăn ngắt một màu xanh,
Đá núi vươn cao dựng cổ thành.
Có phải xưa kia đây chiến địa,
Hay là thời ấy đó quê lành.
Con người hữu ý thường xây dựng.
Tạo hoá vô tình cũng tự sanh.
Phải nói thiên nhiên nhiều thắng địa,
Vượt xa tưởng tượng nếu chưa rành.

26/12/2019