Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2020 15:00, số lượt xem: 140

Có người phây-búc nghĩ rằng hay,
Cũng kẻ: ôi chao, bận tối ngày!
Chỗ nọ, chốn kia, con rối diễu,
Công này, việc ấy, cái guồng quay.
Còn đâu rảnh rỗi thời gian, thở,
Mà để tào lao mạng ảo, say.
Người nghiện chơi phây thì cãi lại,
Càn khôn nằm gọn chốn phây này!

27/4/2020
(Hoạ lại một bài thơ Đường)