Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/01/2021 11:43, số lượt xem: 79

“Anh Hai” đâu chỉ mỗi miền Tây,
Hà Tịnh quê choa cũng có, hầy!
Dẫn vợ ngông nghênh, oai chưa nạ,
Dắt con vênh váo, hẳn khung bây!
Ăn chơi địa chủ ngong mà khiếp,
Xả láng đại gia ngó phải rầy.
Lên tận Sài Gòn ngồi chễm chệ,
Cà phê, chứ lại, hại chi hây!

Trêu một người bạn đăng ảnh từ Biên Hoà lên Sài Gòn cà phê sáng
31/1/2021