Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2017 13:24, số lượt xem: 253

Cố đô, cố đô
Đá núi bao quanh
Tiên cảnh phải đây chăng
Thăng trầm Đại Cồ Việt
Đã hơn hai ngàn năm
Chẳng bao giờ
Chấm hết
Đất vua xưa
Đất Phật nay có phải
Mà đêm nghe
Máu chảy
Tiếng
Be be.