Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/02/2021 22:45, số lượt xem: 201

Nhớ cảnh xa xưa, nhớ ở làng,
Cũng là cắt cỏ, cũng là đang.
Lặc lè quang gánh như là chị,
Kẽo kẹt hai vai giống cả chàng.
Cũng luỹ tre kia, thương vô kể,
Cũng đường đất ấy, nhớ mênh mang.
Làng ai, hay lại làng ta nhỉ,
Có phải không ai, nhớ quá, làng!

Đề một bức ảnh của một người bạn đăng lên phây, đoàn người nam, nữ đang gánh cỏ về làng trên con đường đất, bên luỹ tre xanh.
02/2/2021