Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2019 09:35, số lượt xem: 179

Ba gian trống hoác cả ba gian,
Ngoại chẳng còn đâu để hỏi han.
Lối cũ lần về thôn xóm vắng,
Vườn xưa ghé lại cỏ cây tàn.
Thoáng vừa đủng đỉnh nơi trần thế,
Thoắt đã chu du cõi Niết bàn.
Cuộc sống vô thường ai chả biết,
Mà sao nỗi nhớ cứ miên man?

17/3/2019