Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2018 21:10, số lượt xem: 171

Ghép vần chứ nỏ phải thơ
Ngồi buồn nên viết ngơ ngơ đỡ buồn

Tra nên hay nhớ cội nguồn
Nhớ thời tay bắt chuồn chuồn tặng em

Nhớ thời cúp trắt sau rèm
Moóc dam, tát cá lấm lem đất bùn

Nhớ thời vác cuốc đào trùn
Câu cân cá tói vùi mun náng vàng

Nhớ thời trời nắng chang chang
Bít toóc ngoài rọng khô rang cả mồm

Nhớ từ cân tép cân tôm
Nhớ sang trời nóng nổi rôm đầy ngài

Nhớ từ cơn mít rành sai
Nhớ sang cơn ổi nhà ai nớ hè?

Nhớ đêm trăng, nhớ đồi chè
Nhớ mồm lọ nghẹ nớ che nón cười

Nhớ trăm thứ lại nhớ người
Khi nưng cân nít trửa cươi, nớ nì!

08/8/2018