Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2017 15:34, số lượt xem: 202

Trát tường, lao động vui ghê
Bọn con gái bảo: ê tau nháo bùn!

Đang nháo giẫm phải con trùn
Chúng hò chúng hét chúng đùn đẩy nhau
Mấy đứa ngã ngược ra sau
Cả người như bọc một màu bùn đen
Con trai được thể xô chen
Giả vờ cũng ngã đè chèn nằm trên
(Mấy thằng coi thế là hên
Sướng âm ỷ sướng vênh lên mấy ngày)
Mải đùa thầy phải ra tay
Bắt về thay rửa, ra ngay, lại làm
Thầy nghiêm vẫn cứ sỡ sàm
Bùn đen vẫn cứ quệt chàm mặt nhau.

Chuyện vừa mới đó mà mau
Bữa về họp lớp trêu nhau, lại cười!

Chú thích: tau: tao; con trùn: con giun.