11.00
Đăng ngày 13/10/2022 09:42, số lượt xem: 87

Cái lớp chúng mình xem ra thành đạt nhỉ?
Điểm danh sơ sơ cũng cả đống doanh nhân
Cỡ ngàn tỷ đâu chỉ vài ba bạn
Nhưng tiền trăm thì không kể xiết, vô vàn!

Thép Hoà Phát, Kiều Chí Công, một bạn
Amata, bạn Phó tổng Nguyễn Hà
Trần Hồng Quang, Viglacera
Nguyễn Ngọc Liêm là doanh nhân, đại tá!

Kể sao hết mấy chục người tất cả
Nào Yến, Mười, Phi, những khách sạn nguy nga
Rồi Tuấn, Hưng, rồi Định nữa, những nhà
Doanh nghiệp lớn từ lâu rồi, khẳng định!

Quan cấp tỉnh, cấp trung ương, không tính
Bởi bọn này bỏ họp lớp từ lâu
Nhưng cũng như tôi đã nói từ đầu
Hôm nay chỉ các doanh nhân tôi kể.

Làm doanh nhân, một việc làm không dễ
Thành công to thật càng nể vô cùng
Không kể hết thôi thì xin chúc chung
Các bạn hữu, những doanh nhân: - Đại Phát!

13/10/2022