Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2020 20:34, số lượt xem: 153

Tất cả do Thượng đế
Sắp đặt và an bài
Cả cái chén cũng thế
Đến ngày phải sứt quai.

Đương nhiên là thấy tiếc
Nhưng tiếc thì làm sao?
Lẽ vô thường vốn vậy
Chẳng bất luận vật nào.

Có sinh ắt có tử
Có tử lại có sinh
Vòng luân hồi luẩn quẩn
Bởi còn là vô minh.

Chỉ khi đạt giải thoát
Và chứng ngộ Niết bàn
Mới vô sinh vô diệt
Hết luân hồi trần gian.

19/4/2020