Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2017 16:21, số lượt xem: 261

Tản Đà lên giời đọc thơ
Giời sung giời sướng giời mơ giời màng
Chư tiên quây lấy rộn ràng
Thơ gì có thứ thơ sang thế này?

An-nam nghèo thế mà hay
Tản Đà khéo nhỉ, đêm ngày mần thơ
Bụng rỗng mà trí không ngờ
Đói cơm mà cứ gieo vơ vẩn vần.

Tả giời, tả đất, tả chân
Tả tiên, tả cảnh, tả tần tật luôn
Thơ ngông cũng có thơ buồn
Thơ chơi cũng có thơ tuồn tuột đau.

Thi nhân kim cổ nhìn nhau
Từ Tản Đà tuốt trước sau Tản Đà
Chơi thơ cũng lắm nhưng mà
Bán thơ để sống thì là mấy ai?

Mấy ai khổ tận như Ngài
Mấy ai giời mến thực tài làm thơ
Từ bữa giời gọi đến giờ
Lên giời Ngài bán hàng thơ, mấy bồ?