Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2019 20:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 21/02/2019 19:52, số lượt xem: 160

Bạn cũ trách hoài chẳng tới thăm,
Rằng ông lần lữa suốt quanh năm.
Trăm công bỏ đó thương bầy lợn,
Ngàn việc vứt đây xót lũ tằm.
Rời cuốc thì sang trồng với trỉa,
Buông cày lại đến thái cùng băm.
Nhà nông công việc như con mọn,
Tối mịt xem ra chửa được nằm.

17/02/2019