Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2018 17:01, số lượt xem: 166

Đồ Nghệ hôm nay cũng cỗ đầy,
Chẳng còn cá gỗ nữa thầy hây?
Ly bia nho nhã lâu lâu thế,
Chén rượu thanh tao thoảng thoảng vầy.
Cốt cách đàng hoàng, thầy vẫn đó,
Nhân tâm sáng láng, Nghệ còn đây.
Mong trời cho khoẻ, luôn luôn khoẻ,
Thế hệ bày con ngưỡng vọng thầy!

12/11/2018