15.00
Đăng ngày 26/09/2017 10:08, số lượt xem: 313

Phanh lồng ngực, nhét gió Lào căng lộng
Đạp chân nung nắng hạ để trui rèn
Người miền Trung da thịt có hơi đen
Nhưng tâm thế như Trường Sơn sừng sững.