Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2019 16:27, số lượt xem: 148

Hồ rộng, bê tông khối khối vòng,
Nắng chan, mưa nỏ, nước thường trong.
Bầu trời ngăn ngắt muôn màu tía,
Dâm bụt ngất ngây một tấm lòng.
Có phải Hương Sơn nơi vẫn ước,
Nào ngờ Hà Tĩnh chốn thường mong.
Tuy xa vạn dặm không quên được:
Ngàn Phố những chiều đứng mãi ngong.

25/12/2019