Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 08:14, số lượt xem: 239

Xưa thuyền từ bến thuyền đi
Qua bao gềnh thác, cũng khi hoảng hồn
Rồi thì sóng dập, mưa dồn
Rồi thì nhớ bến, bồn chồn, chẳng an

Bữa nay thương mến ngập tràn
Thuyền về bến cũ, hỏi han, nào ngờ
Thì ra bến chẳng đợi chờ
Bao nhiêu thuyền lạ vật vờ quanh đây.

31/10/2017