Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 19:08, số lượt xem: 193

Cũng vừa mới đó giêng, hai
Chớp mi đã tháng mười hai còn gì.

Bốn mùa lũ lượt qua đi
Cuốn phăng cả cái xuân thì đời em.