Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2018 18:26, số lượt xem: 290

Bóng đá, trời ơi, rủi vậy trời,
Các em đã cố, phút nào ngơi?
Dồn lên đến thế, tin rằng thắng,
Áp sát nhường kia, tưởng sẽ xơi.
Hai hiệp không xong buồn ả nạ,
Luân lưu chẳng được chán mi nời.
Ông Seo ôm trô-ốc ngong rành khổ,
Tui cũng ông ơi, chán mớ đời.

1/9/2018