Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2019 16:08, số lượt xem: 163

Bựa ni nắng nạ nắng gui cha,
Inh ả ve kêu cũng khiếp nà.
Chợt nhớ sân trường cành phượng vĩ,
Rồi thương ngõ xóm gốc dâu da.
Bình thường vẫn nghĩ ta còn trẻ,
Ngẫm lại mà hay tớ đã già.
Mấy chục năm qua xuân lại hạ,
Mà quê biền biệt cứ mờ xa.

16/5/2019