Chữ “nha” ở cuối làm hỏng mất bài thơ hay. Cảm xúc chính là vấn vuơng, buồn thương nên không thể để lạc cái nhí nhảnh, trẻ con vào đây được. Cháu đề xuất thay bằng chữ “thôi”, không hay cho lắm nhưng hợp điệu

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi...