Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2020 16:18, số lượt xem: 179

Muốn ở đây thôi chẳng muốn về,
Nơi này Phú Quốc đẹp đê mê.
Chị em bịn rịn không rời nổi,
Chúng bạn thèm thuồng muốn đến ghê.
Sóng gợn rì rào sao chẳng luyến,
Trời xanh bảng lảng nỡ nào chê.
Hôm nào tôi cũng ra đây chuyến,
Phú Quốc muôn đời vẫn thế, phê!

27/5/2020