Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2018 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/11/2018 13:49, số lượt xem: 218

Mi nhủ về mà có chộ mô bay
Bày tau nhớ mi nhi đít từng khúc rọt
Cấy thằng nhỏ điu ngày xưa hay đi mót
Đi mo-óc dam, đi nhủi với mần thơ.

Thơ cò hay chi mô chỉ mấy trự vu vơ
Mà lắm khi bày tau cứ xốn xang trong dạ
Yêu mi thì bày tau nỏ khi mô yêu mô nạ
Ảo lủng vai, cùn troạc đụng yêu chi?

Nưng cần nít vô tư bỗng mi nậy mi đi
Bày tau cũng vội vạ rồi chồng con hết cả
Mi lo kiếm ăn, bày tau cũng ngô, khoai, ló, mạ
Lưa phút mô mà nghị đến nhau mô?

Giừ tra rồi ngồi nhớ lại cấy mồ:
Thấy tuổi thơ xưa nghị cụng hay đáo để
Mấy đứa bày tau nói thằng ni hè, quá thể
Biền biệt mấy trục năm, quên hết cả bạn bè.

Mi về đi bày tau thịt cân me
Me nhà nuôi nỏ phải mua mô nạ
Mần mấy món ngồi hàn huyên cho đạ
Chơ tra rồi cứ biền biệt mần chi.

10/11/2018