Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2020 10:57, số lượt xem: 167

Giỏ ấy, thuỷ tiên đẹp tuyệt vời,
Mát tay quá xá, bạn tôi ơi.
Tinh khôi cánh trắng màu mây tụ,
Quý phái nhuỵ vàng sắc nắng phơi.
Lá kiểu trai rừng, thân rắn rỏi,
Cành như sơn nữ, mắt buông lơi.
Thắm tình đất đỏ ba gian nhỉ,
Một giỏ hoa lan nói vạn lời.

11/4/2020