Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2018 07:53, số lượt xem: 237

Tháng bảy cô hồn nước lắm thay,
Trời mưa như trút suốt đêm ngày.
Đi chơi nỏ được, oan ngày nghỉ,
Xuống chợ không xong, tiếc bữa say.
Đành bật ti vi làm tiêu khiển,
Rồi rang mẻ lạc lấy đưa cay.
Thôi thì đạm bạc vì mưa gió,
Dăm chén lâng lâng ngủ tít, hay!

2/9/2018